Softvér na mieru

Realizujeme vývoj a komplexnú tvorbu softvérov a softvérových riešení na mieru. Zameriavame sa hlavne na tvorbu technologického softvéru pre distribúciu tlače a riadenie mailingových liniek (hlavne CMC a SITMA). Tejto problematike sa venujeme od roku 1993. Nepredávame vám len softvér. Predávame vám knowhow pre distribúciu tlače a riadenie mailingových liniek, ktorú sme nadobudli počas dlhých rokov venujúcich sa danej problematike. Každý náš softvér je unikátny, lebo je presne prispôsobený pre vás. Náš softvér sa prispôsobuje vám, nie vy nášmu softvéru.

Ako to robíme

 • osobné stretnutie vo vašej firme
 • prvotné zistenie potrieb a špecifík pre tvorbu software
 • analýza projektu v spolupráci s vašou firmou
 • vývoj a tvorba softvéru
 • testovanie softvérového riešenia
 • zaškolenie vašich pracovníkov
 • uvedenie do prevádzky
 • úprava softvéru podľa zmien technológie
 • support

Našimi klientami sú

 • MEDIAPRINT KAPA
 • SLOVENSKÁ POŠTA
 • SLOVENSKÁ GRAFIA

Tvoríme aj podnikový, manažérský softvér. Taktiež webové prezentačné stránky.